हालका समाचार

समृद्धि आयोजनाको सहयोगमा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम

ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना(समृद्धि), कोल्हवी नगरपालिका र नेपाल उद्यमशील महिला महासंघ बिच कोल्हवी नगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्ष २०७७।०७८को तेश्रो चौमासिकमा विपन्न महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्फत  विपन्न तथा जोखिममा रहेका लक्षित...

आयोजना प्रवर्द्धित माछा ढुवानि साधन (घुम्ति माछा पसल)

आयोजनाले माछा आपूर्ति शृंखला प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत माछा ढुवानि साधन (घुम्ति माछा पसल) प्रवर्द्धन गरेको छ। बहु-उपयोगि सुविधा सहितको यस साधन प्रयोग गरि परम्परागत तरिकाबाट माछा ढुवानि गरी बजारमा विक्रि गर्ने तरिकामा सुधार भई माछा उत्पादक कि...

माछा क्लष्टर विकास कोष स्थापनार्थ प्राविधिक सहयोग प्रदान

ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना “समृद्धि” ले सहकार्य संझौता गरेका नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा कृषि वस्तुको क्लस्टर सबलिकरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत माछा वस्तुको आपूर्ति श्रृंखला प्रवर्द्धन संग सम्बन्धित माछा क्लस्टर विकास कोष संचालनका ला...

समृद्धि आयोजना र कृषि विकास बैंक बीच पारस्परिक सहमति–पत्रमा हस्ताक्षर

समृद्धि आयोजनाले प्राथमिकीकरण गरेका कृषि बस्तुमा आधारित कृषक, उत्पादक, बजारीकरणमा आबद्धित ब्यापारी, प्रसोधनकर्ता, अपुर्तिकर्ता आदि साथै समृद्धि आयोजनाका लाभग्राही सम्मिलित उत्पादनमुलक सहकारी संस्थाहरु र भविष्यमा समृद्धि आयोजनाको सहयोगमा नयाँ गठन तथा...

डाउनलोड

Knowledge Products

Information, Education and Communication(IEC) & Knowledge Products 

थप पढ्नुहोस्

Monitoring and Evaluation

Monitoring and Evaluation

थप पढ्नुहोस्

Guidelines and Manuals

RER Project Publication

थप पढ्नुहोस्

Our Partners