सफलताका कथाहरू


वित्तिय शिक्षा तथा व्यावसायिक ज्ञान तालिमको प्रभावका कारण व्यावसाय प्रवर्द्धन भयो

खानिभञ्ज्याङ -३, दियाले निवासी ज्ञान बहादुर बि. क....

स्रोत व्यक्ति तालिमले समुह सदस्यको आर्थिक अवस्थामा मात्र सुधार गरेन पहुँचमा पनि वृद्धि गरायो

श्री शितलादेवि आयमुलक कृषक समुहका सदस्य खगेन्द्र फ...

समृद्धि आयोजनाको सहयोग पाएकी हिरादेवीको फस्टाउँदो बाख्रापालन व्यावसाय

२०७६ पुस महिना देखि ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयो...

तारा देविको बाख्रा पालन व्यावसायबाट आम्दानीमा बृद्धि हुनुको साथै व्यावसायिक प्रवर्द्दन भयो

Rural Enterprises and Remittances Project (RERP) &...

पौरखी मीनबहादुर ─ “समृद्धि आयोजनाबाट जे पाएँ चाहिएकै यही हो”

  मिन बहादुर बस्नेत (वर्ष ४६) बेलका नगरपाल...