आयोजना प्रवर्द्धित माछा ढुवानि साधन (घुम्ति माछा पसल)

आयोजनाले माछा आपूर्ति शृंखला प्रवर्द्धन कार्यक्रम अन्तर्गत माछा ढुवानि साधन (घुम्ति माछा पसल) प्रवर्द्धन गरेको छ। बहु-उपयोगि सुविधा सहितको यस साधन प्रयोग गरि परम्परागत तरिकाबाट माछा ढुवानि गरी बजारमा विक्रि गर्ने तरिकामा सुधार भई माछा उत्पादक किसान तथा सरोकारवाला लाभान्वित हुने अपेक्षा समृद्धि आयोजना लिएको छ।