क्लस्टर मार्फत बजारको सहज पहुँचमा माछापालक

गोरखा पत्र सम्वाददाता, २०७८ असार १२ गते (2021 June 26, Saturday) अर्थ बजार, पृष्ठ  ११ मा प्रकाशित 

लिङ्कः https://bit.ly/360lDZy