RERP

Government of Nepal

Ministry of Industry, Commerce & Supplies

Rural Enterprises and Remittances Project

(SAMRIDDHI)

IFAD Logo
nepal government

Government of Nepal

Ministry of Industry, Commerce & Supplies

Rural Enterprises and Remittances Project

(SAMRIDDHI)

Notice

बैकल्पिक उम्मेदवारको नाम सच्याईएको बारे सुचना

यस आयोजनाबाट मिति कार्तिक १८,२०७६ मा EDF को नतिजा प्रकाशित सुचनामा खोटाङ जिल्लाको दोस्रो बैकल्पिक उम्मेदवारमा श्री तारानाथ फुँयाल  हुनुपर्ने ठाउँमा अन्यथा भएकोले सच्याईएको ब्यहोरा यसै सुचना मार्फत जानकारी गराईन्छ।


Copyright RERP | SAMRIDDHI © 2020