RERP

Government of Nepal

Ministry of Industry, Commerce & Supplies

Rural Enterprises and Remittances Project

(SAMRIDDHI)

IFAD Logo
nepal government

Government of Nepal

Ministry of Industry, Commerce & Supplies

Rural Enterprises and Remittances Project

(SAMRIDDHI)

Notice

औधोगिक प्रशिक्षण तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदान गर्न संक्षिप्त सूचीमा परेका फर्म -कम्पनीहरुलाइ प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना

औधोगिक प्रशिक्षण तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदान गर्न संक्षिप्त सूचीमा परेका फर्म -कम्पनीहरुलाइ   प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना


Copyright RERP | SAMRIDDHI © 2020