RERP

Government of Nepal

Ministry of Industry, Commerce & Supplies

Rural Enterprises and Remittances Project

(SAMRIDDHI)

IFAD Logo
nepal government

Government of Nepal

Ministry of Industry, Commerce & Supplies

Rural Enterprises and Remittances Project

(SAMRIDDHI)

Notice

व्यवसायिक सीप विकास तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदान गर्न संक्षिप्त सूचीमा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीहरूलाइ प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना

व्यवसायिक सीप विकास तालिम तथा रोजगार सेवा प्रदान गर्न संक्षिप्त सूचीमा दर्ता भएका फर्म  तथा कम्पनीहरूलाइ प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धि सूचना


Copyright RERP | SAMRIDDHI © 2020